Hoeveel tijd neemt een coachingstraject in beslag?

De coach bepaalt in nauw overleg met u als opdrachtgever én de medewerker het aantal en de frequentie van de gesprekken.
Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit zes gesprekken.