Voordelen preventieve loopbaancheck-up

Enkele belangrijke voordelen zijn:

  • mogelijkheden voor een proactief personeelsbeleid;
  • beperken van onverwachte uitstroom;
  • voorkomen van disfunctioneren en vastlopen van uw medewerkers op langere termijn;
  • meer inzicht en verantwoordelijkheidsbesef bij de medewerkers voor hun eigen loopbaan;
  • kostenbesparingen door grotere productiviteit, minder uitval, efficiëncy en het voorkomen van onnodig lange outplacementtrajecten;
  • een korte en overzichtelijke dienstverlening in plaats van lange begeleidingstrajecten;
  • een praktische en eenvoudige aanpak met mogelijkheid van periodieke herhaling.