Wat houdt de preventieve loopbaancheck-up in?

De preventieve loopbaancheck-up omvat een aantal stappen.

Na een korte introductie over loopbaanontwikkeling en uitleg over de te gebruiken methode gaan de medewerkers zelf aan de slag met de digitale loopbaanmeter. Dit instrument geeft hen inzicht in hun competenties en loopbaanwaarden in relatie tot de huidige functie en doet een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.

De loopbaanadviseur bespreekt met iedere medewerker afzonderlijk de uitkomsten van de loopbaanmeter en de vervolgstappen. Daarna komt de medewerker zelf in actie.

Voor u als werkgever brengen wij in een anonieme rapportage de werkbeleving van alle medewerkers in kaart.
Deze kunt u ook gebruiken om de vervolgstappen te monitoren.