Voordelen proactieve loopbaanscan

 

Wat levert het de organisatie op:

 • medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan
 • input voor een (ontwikkelings-)gesprek
 • mogelijkheden voor een proactief personeelsbeleid
 • bevorderen van doorstroom op middellange termijn: juiste mensen op de juiste plaats hebben en houden
 • kortere outplacementtrajecten, indien van toepassing
 • een praktische en eenvoudige aanpak met mogelijkheid van periodieke herhaling


Wat levert het de medewerker op:

 • reflectie op de eigen loopbaan;
 • ​inzicht in talenten, kansen en mogelijkheden;
 • meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en loopbaan;
 • een basis om keuzes te kunnen maken;
 • input voor een gesprek.