Hoeveel tijd neemt een coachingstraject in beslag?

Het coachingstraject is per persoon verschillend. De coach bepaalt in nauw overleg het aantal en de frequentie van de gesprekken. Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit zes gesprekken.